Motorët efikasë

Ndërruesi automatik EDC

Për konfortin e vozitjes tuaj, Renault GRAND SCENIC i ri inkorporon ndërruesin automatic EDC me friksion të dyfishtë. Fleksibiliteti, dinamizmi dhe ndihmesa në shpenzime të vogla do t’ju befasojë.

Stop & Start

Konsumo pak dhe ndot pak. Falë sistemit ‘Stop & Start’ Renault GRAND SCENIC i ri gjatë pritjeve në semafora ose kolona e fik motorin për t’ju kursyer karburantin dhe zvogëlon lirimin e gazit CO2.