Lëvizje!

Frenimi emergjent me detektim të këmbësorëve

Këmbësor që kalon rrugën pa pritur për ta zënë autobusni? Rrini të qetë. Renault GRAND SCENIC i ri është i gatshëm të detektojë këmbësorët dhe t’ju paralajmërojë në raste rreziku. E atëherë kur ju nuk reagoni Renault GRAND SCENIC i ri frenon automatikisht vetë për të ju evituar përplasjen.

Asistenca e mbajtjes së korsisë

Një prishje në rrugë, vigjilenca ju ka humbur dhe pa vetëdije po dilni nga korsia. Renault GRAND SCENIC i ri i detekton vijat e shiritit dhe ju kthen prap në shirit.

Sistem i detektimit të lodhjes

Mos u brengosni nga monotonia e rrugëve të gjatanepër autostrada. Një algoritëm analizon trajektoren tuaj të reagimeve në kohë reale dhe ju paralajmëron për ndonjë anomali në ndryshimin e trajektorës që mund të lidhet me lodhjen tuaj.