Roulez serein

Lëvizje!
Kthehu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frenimi emergjent me detektim të këmbësorëve

Këmbësor që kalon rrugën pa pritur për ta zënë autobusni? Rrini të qetë. Renault GRAND SCENIC i ri është i gatshëm të detektojë këmbësorët dhe t’ju paralajmërojë në raste rreziku. E atëherë kur ju nuk reagoni Renault GRAND SCENIC i ri frenon automatikisht vetë për të ju evituar përplasjen.