Des attributs tout chemin

Mbërthim i përshtatur
Kthehu
 
 
 
 
 
 

Transmisioni 4x4

Kur ballafaqoheni me kushte tëndryshueshme vozitjeje, vetëm kthejeni sustën e përzgjedhjes dhe zgjidhni modalitetinmë të përshtatshëm. I keni tri të tilla në dispozicion: