La sécurité et le confort comme maîtres mots

Asistencë e përditëshmë në vozitje
Kthehu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencë e përditëshmë në vozitje

Një nga misionet e Renault KADJAR është lehtësimi ivozitjes suaj të përditëshme. Sistemet e tij të asistencës në vozitje e bëjnë atë shumë të kollajshëm për të kontrolluar shpejtësinë, për të qëndruar drejtë, t’i verifikojë këndet e vdekura, të parkohet ose automatikisht të kap rrezen e plotë varsësisht nëse gjenden vetura të tjera ne afërsi. Me KADJAR vozitja është më e lehtë se kurrë.