A do ta zë garazhi juaj Renault TALISMAN-in e ri?

Gjatësia, lartësia, gjerësia...

Zbuloni përmasat në hollësi
Përmasat në (mm)
AGjatësia në total
4849
BDistanca e akseve2809
CVarja para959
DVarja prapa1081
H1Lartësia me derën e portbagazhit të hapur1752
JLartësia e pragut të portbagazhit718
KLartësia nga toka deri në dysheme 145
PLartësia deri në çati në këndin 14° në rreshtin e parë (ulëset e para) Çati normale / Çati e hapur902 TN / 843 TO
QLartësia deri në çati në këndin 14° në rreshtin e dyte (ulëset e pasme) Cati normale / Cati e hapur854 TN / 848 TO
LHapësira për gjunjë në rreshtin e dytë262
Z1Gjatësia ngarkuese maksimale (ulëset e pasme të palosura)2076
Z2Gjatësia ngarkuese prapa ulëseve të para1204
Z3Lartësia nën raftin prapa417
M/M1Hapësira për krah para/pas1512/1461
N/N1Gjerësia për krah para/pas1485/1400
Y2Gjerësia pjesës së brendshme në mes akseve1142
Përmasat e ballore (mm)
EDistanca e rrotave (disqe alumini 17")1614
GGjerësia totale pa pasqyrat e dyerve1868
G1Gjerësia totale me pasqyrat e dyerve2081
HLartësia totale, e pangarkuar1463
Përmasat prapa (mm)
YGjerësia e hyrjes sipër/gjerësia maksimale e portbagazhit1050/1136
Y1Hyrja e poshtme e portbagazhit1038
FDistanca e rrotave pas, disqe alumini 17''1609
Vëllimi i portbagazhit (dm³)
Vëllimi total i port bagazhit (total VDA)*608
Vëllimi total i portbagazhit Vëllimi i portbagazhit (VDA) sipër dyshemesë lëvizese515
Vëllimi i portbagazhit (VDA) rreshti i dytë i palosur tërësisht, lartësia maksimale e mbështetëseve rreshti i parë 11022
Vëllimi i ndarjeve për ti vendosur sendet (VDA) nën dyshemenë lëvizëse93
* Standardi ISO 3832

A jeni të gatshëm ta bëni një xhiro me Renault TALISMAN ?

Renault TALISMAN

A jeni të kënaqur me përmasat?