KOMODITETI DHE PRAKTICITETI

KOMODITETI DHE PRAKTICITETI

Trafik-u me një kabinë të zgjeruar është në dispozicion në dy gjatësi të ndryshme dhe lejon vendosjen e gjashtë vendeve. Hapësirë e karrocerisë është shumë praktike: një mur me xham e ndan atë nga pjesa e pasagjerëve, ka dysheme druri ... Pasagjerët që udhëtojnë në automjet tërësisht në mënyrë të sigurt dhe në nivelin më të lartë të sigurisë.