TRAFIC

TRAFIC

Një gamë të larmishme të paketës së versionit Fugonit Trafik do të kënaqë të gjitha nevojat e përdoruesve profesionalë. Pavarësisht nga lloji i ngarkesë që transportoni (bimë të ndjeshme, pako të rënda, objekte të vogla apo të mëdha, etj.), ju do të gjeni një fugon që do t’ju përgjigjet plotësisht.Të dy gjatësitë dhe lartësitë lejojnë qasje në shumicën e garazheve nëntokësore, dhe ofrojnë hapësirë ​​praktike dhe lehtësisht të arritshme të ngarkesave. Ka shumë zgjidhje që plotësojnë nevojat e të gjitha profesioneve.