Roulez en toute sérénité

Vozisni me siguri të plotë
Kthehu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengesë e papritur?

Gjatë frenimit, sistemi i frenimit emergjent në Renault CLIO-n e ri aktivizohet përtë shkurtuar distancën e ndaljes.