Vozisni me siguri të plotë

Pengesë e papritur?

Gjatë frenimit, sistemi i frenimit emergjent në Renault CLIO-n e ri aktivizohet përtë shkurtuar distancën e ndaljes.

Fillimi injë kodrine?

Presioni i frenave mbetet aktiv për 2 sekonda më tepër në mënyrë që ju të niseni sa më qetë në përpjeta.

Marrje e gabuare kthesës?

Sistemi ESPnë Renault CLIO-n e ri është në gjendje ta detektojë marrjen e gabuar të kthesës. Në qoftë se shkitni, ai e shpërndan frenimin duke ju ndihmuar kështu që ta riktheni kontrollin e veturës.