Shijoni hapësirën në bord

Shijoni bagazhin e gjërë

Me një bagazh prej 300l Renault CLIO i ri është më i miri në kategorinë e vet. Mjaft me ngarkesat në kabinë!

Ulëse të pasme të palueshme

Me ulësen e pasme të palueshme 1/3 – 2/3, Renault CLIO i ri është i përshtatshëm për bartjen e objekteve të gjata dhe të gjëra.

Shijoni hapësirat e shumëta të deponimit

Në bordin e Renault CLIO-s të ri, secili pasaxher e ka hapësirën e vet të deponimit. Kështu, vetura juaj është gjithmonë e rregullt dhe gjithçka që ju duhet është lehtë e kapshme.