Renault CLIO GT Line

Kapni imazhet

Me harmoninë eksluzive të të hirtës së errët metalike, Renault CLIO GT Line i ri ngashënjen syrin me të gjitha këndet e trupit të tij: insertet e mbrojtësit të përparmë, kapakët e pasqyrave, pragjet e dyerve të huajtura nga Renault CLIO R.S i ri, bandazhet dhe difuzeri i pasëm. Mbishkrimi “GT Line” në derën e bagazhit nuk lë asnjë dyshim: është përnjëmend GT Line!La navigation connectée TomTom®, avec ses services LIVE , délivre la meilleure information trafic en temps réel du marché et optimise ainsi les temps de trajet et la consommation de carburant.
La connexion au réseau électronique du véhicule permet, quant à elle, une fonction d'éco-conduite avancée, du programme Driving Eco 2, qui évalue le comportement du conducteur et lui donne des conseils appropriés pour réduire sa consommation de carburant.

Enfin avec Renault R-Link Store, premier « Application Store » automobile, vous accédez très simplement depuis la voiture ou votre ordinateur, via MyRenault, à la consultation et au téléchargement d'une offre applicative riche et variée.

Gjallëroni sportivitetin tuaj

Shijoni elementet e tij estetike të krahasueshme me gjigantët e makinave sportive. Dizajnerët tanë kanë huazuar pragjet e Renault CLIO R.S-it të ri, kanë projektuar një difuzer të pasëm specifik dhe bandazhe eksluzive 16” e 17”. Me daljet e tubit të shkarkimit prej kromi, rezultati është mbreslënës.

Përjetoni performancën

Renault CLIO GT Line i ri është në dispozicion me motorët më efikasë të gamës së Renault Clio-ve të ri. Shijoni vozitjen e përditëshme në rrotat e një makine të shquar sportive.