Motorët

Motorët
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorët

Renault Espace i ri ofron motorë të cilët gjatë shpejtimit në lëvizje dhe parakalimit si dhe me sigurinë dhe kënaqësnë mund të përmbushë të gjitha nevojat. Një tipar i përbashkët ofruar nga motorët benzinë​​ si dhe naftë, nënshtruar testeve të detajuara, janë emetimet më të ulëta të CO2 dhe konsumin e karburantit të reduktuar. Me një motor prej 175 KF Renault Espace i ri ofron bilancin më të mirë në mes të fuqisë dhe emetimeve të CO2 në treg.Çdo gjë tek Espace ka për qëllim ndikimet shtesë të ndikimit mbi mjedisin dhe jo vetëm lidhjet mekanike kanë përjetuar përmirësim. Kemi përmirësuar aerodinamikën, gomat, deri tek teknologjia e re ESM për të mbledhur energjinë gjatë frenimit që redukton emetimet e CO2 për dhjetë gram! Cilësia dhe besueshmëria e motorit të grupit Renault, i panuar në mes të konsumatorëve dhe mediave, janë pjesë e kodit gjenetik të Renault Espace brezit të ri.