I rehatshëm, i përshtatshëm dhe ideal për sfidat në ekip.

I rehatshëm, i përshtatshëm dhe ideal për sfidat në ekip.

Me fugonin Kangoo Express Maxi nuk keni më nevojë të zgjidhni mes transportit të personave dhe transportit të mallrave.
Mund të udhëtoni në grup prej pesë personash dhe në të njëjtën kohë të keni disponueshmëri prej 1.3 m3 hapësire të përdorshme. Stoli i prapmë për tri persona dhe i palosshëm në shkallën 1/3 – 2/3 garanton hapësirë në nivelin e makinës personale. Kur dëshironi të transportoni objekte të gjata apo të gjera, mund ta palosni përgjysmë ose plotësisht.