STOP & START

Stop & Start dhe sistemi azhurnimit të energjisë së makinës.
Motorët Energy dCi 75 dhe Energy dCi 90 (Energy dCi 110 dhe Energy TCe 115: në varësi të datës së disponueshmërisë) janë të pajisur me teknologji me qëllim përmirësimin e punës së motorit dhe duke synuar sa më pak shpenzim dhe emetim.

Teknologjia Stop&Start, së bashku me sistemin e ndalimit të energjisë frenim/ngadalësim, në mënyrë automatike fik motorin, sapo makina të jetë në gjendje të qetë. Në këtë mënyrë, ndalon plotësisht emetimin e gazrave.Kur shoferi shtyp padalën e freksionit, motori sërish dhe menjëherë fillon të punojë. Për të siguruar një sërë startesh të motorit, është përmirësuar sistemi i startimit dhe injektimit (pompa dhe injektimi me presion të lartë).

Motori është konstruktuar për 410 000 cikle ndezjeje (për 300 000 km), pothuajse shtatë herë më shumë se sa në motorët klasikë pa sistemin Stop & Start.

Energy dCi 75 dhe energy dCi 90

Energy dCi 110 numri 1 në shkarkimin e CO2

Renault është me një motor dCi me bazë 1.5 litra, I prodhuar në më shumë se 1.1 milion kampionë në vitin 2011, krijoi motorët e rinj Energy dCi 75 i Energy dCi 90. Me teknologjinë inovatore, shpenzimi i karburantit dhe shkarkimi i CO2-shit, janë zvogëluar me 13 % në krahasim me versionin e mëparshëm, ndërkohë që fuqia ka mbetur e njëjtë.
 
Për të arritur këtë performancë motorët Energy dCi 75 dhe Energy dCi 90 kombinojnë teknologjinë e re nëpërmjet sistemit Stop&Start, përtërijnë energjinë gjatë frenimit, riqarkullojnë shkarkimin e gazit me presion të ulët (ERG), ka rregullator termo, etj. Duke synuar përmirësimin e efikasitetit të energjisë së motorit në lidhje me arritjen e një efikasiteti më të madh dhe kënaqësie më të madhe me më pak shpenzime.Shpenzimet e përdorimit të Kangoo Express njihet të jenë më të pakta sa i përket shpenzimit vetëm prej 4.3 l/100 km* (112 g CO2/km*) dhe për zgjatjen e intervalit të servisit në 40 000 km ose dy vjet (gjë që zë vendin e parë) – më pak shpenzime mirëmbajtjeje.
Me motorët e rinj Energy dCi 75 dhe Energy dCi 90, Kangoo-ja ka ulur në maksimum ndikimin në mjedis dhe është lider në klasin e tij sa i përket shkarkimit të pakët të CO2.

  *Shpenzimi i karburantit dhe emetimi i homologuar sipas rregullave në fuqi.

Energy dCi 110

Performanca dhe leverdia ekonomike e Energy dCi 110

Efikas, me çmime të favorshme dhe përdorim më të lirë, motori Energy dCi 110 është i disponueshëm që prej vitit 2013 me ofertën e Kangoo Express. E karakterizon fuqia prej 110 KS pri 4000 o/min për të mbajtur ngarkesa të rënda dhe të bëjë udhëtime të gjata. Dhe duke marrë parasysh se 80% e të gjithë ciklit rrotullues të disponueshëm prej 1500 o/min, Energy dCi 110 niset lehtësisht dhe akseleron shumë mirë në të gjitha kushtet.

Motori Energy dCi 110 është I pajisur me teknologjitë më të reja. Për të kombinuar fuqinë dhe kursimin e karburantit, aplikohet një konstruktim inovativ i turbinës e cila mundëson efikasitet më të madh energjie. Mënyra e thithjes së ajrit është thjeshtësuar, gjë që përmirëson performancën e turbinës dhe bën të mundur një performancë më të mirë me po aq shpenzim karburanti. Turbina e motorit Energy dCi 110 ka shumë pak inerci: koha e reagimit në krahasim me numrin e vogël të ndezjeve të motorit është përmirësuar falë dimensionimit më të mirë të turbinës.Me teknologjinë Stop&Start motori fiket në mënyrë automatike, sapo makina ndalon. Atëherë nuk ka më emetim gazrash dhe kursehet më shumë se një litër karburant për 100 km* në qytet. Kur shoferi shtyp padalën e freksionit, motori sërish dhe menjëherë fillon të punojë. Sigurisht, kënaqësia e ngarjes së makinës ka qenë një pjesë e rëndësishme e kërkesave ndaj inxhinierëve që krijuan Energy dCi 110 e re.
Falë kësaj, Kangoo shpenzon vetëm 4,4 l/100 km, a emeton vetëm 115 g CO2/km*.

 * Shpenzimi dhe emetimi sipas rregullave në fuqi.

Energy Tce 115

Energy TCe 115, alternative e denjë për naftë.

Energy TCe 115, i disponueshëm me Kangoo Express që prej gjysmës së dytë të vitit 2013, ka një performancë të jashtëzakonshme kur fjala është për fuqinë, momentin e rrotullimit dhe shpenzimin. Blloku prej alumini i motorit ofron përshpejtim të mrekullueshëm nga vendi dhe gjatë ngarjes. Fjala është për motorin 1.2 litrosh (1198 cm3) me 4 cilindra dhe 16 valvula, turbo dhe injeksion të drejtpërdrejtë. Kjo do të thotë zvogëlim volumi prej 25 për qind në krahasim me motorin standard.Zhvillon forcë prej 115 KF dhe ofron rrotullim më të shpejtë (momenti i rrotullimi = për një start të shpejtë, akselerim të mirë nga vendi dhe gjatë ngarjes) prej 190 Nm, i disponueshëm prej 2000 deri në 4000 o/min, prej të cilave 90% është i disponueshëm prej 1500 o/min.
Mbi të gjithë performancën, motori TCe 115 dallohet për leverdinë ekonomike: shpenzon vetëm 5.9 l/100 km * dhe emeton 140 g CO2/km*.
Një kombinim i tillë fuqie, shpenzimi dhe emetimi të paktët CO2, është i mundur falë teknologjisë së re. Momenti i rrotullimit është i disponueshëm duke filluar që nga një numër i vogël rrotullimesh duke rezultuar në përshpejtim të drejtpërdrejtë, kollodok me dy koka dhe mekanizëm ngritjeje nëpërmjet kolektorëve të fuqishëm turbo.
Punon me më pak humbje energjie, me zvogëlim fërkimi, ndërkohë që pompa e vajit me vëllime të ndryshme rregullon sasinë e vajit: motori shpenzon më pak karburant për sasinë e nevojshme të energjisë.

 * Shpenzimi dhe emetimi sipas rregullave në fuqi.