Funksionaliteti dhe komoditeti

Funksionaliteti dhe komoditeti
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamera për ngarjen e makinës indietro: e reja e makinës Kangoo Express

Pamja në ekranin e vendosur në strehën kundër diellit, lehtëson manovrimin dhe kalimin e pengesave.