Përshtatshmëria

Përshtatshmëria
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedilje e parme e palosshme

Kur sedilja e parme e palosshme është e palosur plotësisht, ofron një hapësirë më të gjatë për ngarkesa (nga 2.1 m, 2.5 m apo 2.9 m, në varësi të karrocerisë).Gjithashtu, mund të përdoret edhe si tavolinë shkrimi për dokumente apo llogari.