Techno-Eco

Techno-Eco

Kangoo Express-i i ri karakterizohet nga motori i ri efikas dhe ekonomik Energy, gjë që e bën të parin në kategorinë e tij.

Për të arritur një performancë të tillë motori Energy dCi 75 dhe Energy dCi 90 kombinohen një sërë teknologjish nëpërmjet sistemit Stop&Start, ripërtëritjes së energjisë nëpërmjet frenimit, riqarkullimit të gazrave që shkarkohen me presion të ulët (EGR), rregullimeve termike, etj. Me qëllim përmirësimin e efikasitetit të energjisë së motorit sa i takon arritjes së efektivitetit më të lartë dhe kënaqësisë më të madhe me më pak shpenzim.
Motori efikas e zgjat intervalin për servis në 40000 km ose dy vjet (përveç motorëve TCe 115 dhe motorëve të gjeneratës së mëparshme) gjë që bën të mundur reduktimin e shpenzimeve të përdorimit të makinës. Kangoo Express-i i ri me motorin e ri ofron në mënyrë standarde një indikator për ndryshimin e marshit në kroskot si edhe mënyrën e ngarjes Eco, e cila zvogëlon shpenzimin deri në 10% në varësi të kushteve dhe stilit të ngarjes dhe të vetë makinës. Mënyra Eco hyn në përdorim duke shtypur butonin pranë dorezës së derës. Kur aktivizohet, ndizet indikatori në takometër. Mund të çkyçet në frenim apo zvogëlim të menjëhershëm të shpejtësisë.

Më shumë informacion mbi motorët Energy të Kangoo Express-it të ri mund të gjeni në >> Faqen e motorëve Energy.