3 gjatësitë

Kangoo Express Compact, Kangoo Express dhe Kangoo Express Maxi

Gjatësia: 3,89 m, 4,28 m dhe 4,66 m  Maxi me dy apo pesë vende
Prej 2.3 deri në 4.6 m3 vëllim të përdorshëm.

Kangoo Express Compact, Kangoo Express dhe Kangoo Express Maxi


Kangoo Express Compact


Kangoo Express


Kangoo Express Maxi


Kangoo Express Compact, Kangoo Express dhe Kangoo Express Maxi