3 gjatësitë

3 gjatësitë
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kangoo Express Compact, Kangoo Express dhe Kangoo Express Maxi

Gjatësia: 3,89 m, 4,28 m dhe 4,66 m  Maxi me dy apo pesë vende
Prej 2.3 deri në 4.6 m3 vëllim të përdorshëm.