3 sediljet e para

3 sediljet e para
Back
 
 
 

Të rejat në makinën Kangoo Express

Tri sediljet e para përbëhen nga sedilja e shoferit dhe me një stol për dy vende, prej të cilave ajo e mesit përdoret sipas nevojës.

Një mundësi e tillë vjen në të tri gjatësitë (përveç tipit me pesë sedilje dhe Z.E.).

Kangoo Compact është e vetmja makinë në llojin e vet, e cila ofron këtë mundësi.