Roulez plus sûr

Vozisni sigurtë
Kthehu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renault MEGANE i ri:5 * në testin EURONCAP 2015

Testi EURONCAP vlerëson sigurinë e veturës në katër nivele duke përfshirë mbrojtjen e fëmijëve, të rriturve dhe këmbësorëve, si dhe teknologjinë e asistencës në vozitje. Kjo është një pike reference në Evropë, në të cilën Renault MEGANE i ri u vlerësua maksimalisht, me pesë yje.Inxhinjerët tanë e kanë pajisur atë me inovacionet më të reja teknologjike ngafusha e sigurisë së automobilistikës, në mënyrë që udhëtimet tuaja të jenë samë të sigurta. Me pajisjet e tij të rangut të lartë, Renault MEGANE i ri ju ndihmon që të shihni më mirë, të parashikoni më mirë për të qenë sa më imbrojtur. Një fokus i vërtetë teknologjik, që asgjë të mos e prish udhëtimin tuaj.