Aide à la conduite et sécurité

Asistenca në vozitje dhe siguria
Kthehu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visio System në shërbimin tuaj

Shërbehuni me një sistem inovativ dhe të kompletuar të asistencës në vozitje. Visio System ju shoqëron si një ko-pilot i vërtetë. Ky sistem e rritë nivelin e sigurisë suaj përmes një kamere të vendosur në maje të xhamit ballor, dhe 3 pajisjeve:
-Vërejta e tejkalimit të shpejtësisë me njohjen e shenjave të komunikacionit. Visio System i lexon shenjat e komunikacionit por poashtu mban parasysh edhe të dhëna tjera të jashtme (reshjet, puna etj.) për t’i integruar në sistemin e navigimit. Ju i merrni informacionet që të mund të përshtasni vozitjen tuaj me rreziqet e ambientit.-Vërejta e vizave në rrugë. Visio System ju alarmon në rast të ndërrimit të padashur të korsisë, sidomos në autostrada, në rast të ndonjë pakujdesie eventuale. -Kalimi automatin mes dritave të shkurta dhe të gjata. Visio System e adapton ndriçimin tuaj me situatën. Ju automatikisht kaloni në drita të shkurtëra kur gjendeni në zone urbane apo kur jeni duke përballkaloheni me vetura tjera.