Rreth nesh

Figurat kryesore


Prodhimi në botë, vëllimi i shitjeve, rrjetet tregtare në botë, fitimet, numri i të punësuarve...
Zbuloni shifrat kyçe të operacioneve të Grupit në vitin 2010

Mësoni më shumë në faqen www.renault.com

Figurat kryesore
Prodhimi në botë, vëllimi i shitjeve, rrjetet tregtare në botë, fitimet, numri i të punësuarve...
Zbuloni shifrat kyçe të operacioneve të Grupit në vitin 2010

Mësoni më shumë në faqen www.renault.com