RRETH NESH

Koncepti i makinës


Automjetet konceptuale demonstrojnë frymën inovative të Renault-së. Dizajni dhe teknologjia avantgardë jetësojnë lidhjet mes ëndrrave dhe të ardhmes.

Koncepti i makinës
Automjetet konceptuale demonstrojnë frymën inovative të Renault-së. Dizajni dhe teknologjia avantgardë jetësojnë lidhjet mes ëndrrave dhe të ardhmes.

MOTORËT DHE TRANSMISIONET


Motori dhe transmisioni nuk janë të vetmet pjesë të destinuara për startimin e automjetit. Ato, gjithashtu, japin ndihmesë në shijimin e udhëtimit, ndjejnë personin që dëshiron të udhëtojë.
Motori dhe transmisioni nuk janë të vetmet pjesë të destinuara për startimin e automjetit. Ato, gjithashtu, japin ndihmesë në shijimin e udhëtimit, ndjejnë personin që dëshiron të udhëtojë.

MOTORËT DHE TRANSMISIONET
Motori dhe transmisioni nuk janë të vetmet pjesë të destinuara për startimin e automjetit. Ato, gjithashtu, japin ndihmesë në shijimin e udhëtimit, ndjejnë personin që dëshiron të udhëtojë.
Motori dhe transmisioni nuk janë të vetmet pjesë të destinuara për startimin e automjetit. Ato, gjithashtu, japin ndihmesë në shijimin e udhëtimit, ndjejnë personin që dëshiron të udhëtojë.

Siguria


Investimi në sigurinë në rrugë është investim në shëndetit publik në nivel global. Renault është një partner aktiv i shoqërisë në këtë fushë. Grupi ka miratuar një politikë të sigurisë në rrugë e cila është e artikuluar rreth katër boshteve.

Njihuni me 4 boshtet e sigurisë në rrugë

Siguria
Investimi në sigurinë në rrugë është investim në shëndetit publik në nivel global. Renault është një partner aktiv i shoqërisë në këtë fushë. Grupi ka miratuar një politikë të sigurisë në rrugë e cila është e artikuluar rreth katër boshteve.

Njihuni me 4 boshtet e sigurisë në rrugë