RRETH NESH

Renault dhe mjedisi

PrintSend to a friend

2007, Renault ka krijuar Renault eko ² në zonën e Europës. Grupi kështu riafirmon angazhimin e tij për të zvogëluar ndikimin e ndotjes në mjedis gjatë gjithë ciklit të jetës së automjetit.

Renault eko ² përmbushë këto tri kritere:

Emetimet e CO2 janë më pak se 140g/km, ose ka makinë me biokarburant,
është prodhuar në një fabrikë me certifikatë ISO 14001,
mund të përdoret deri në 95% në fund të ciklit të jetës dhe përmban të paktën 5% plastikë të ricikluar.