Rreth nesh

RENAULT DHE MJEDISI
 
2007, Renault ka krijuar Renault eko ² në zonën e Europës .. Grupi kështu riafirmon angazhimin e tij për të zvogëluar ndikimin e ndotjes në mjedis gjatë gjithë ciklit të jetës së automjetit ...