Inovacioni dhe teknologjia

Siguria

PrintSend to a friend
Politika e Renault për Sigurinë në Rrugë Bazohet në 4 Boshte:

Parandalimi


Renault pajis automjetet e veta me sistemin e asistencës në ngarje, qëllimi i të cilit është të ndihmojë shoferin për t'iu përgjigjur kushteve më të mira lëvizëse (kufizues shpejtësie, një alarmi audio-vizual dhe në rast se rripat e sigurimit nuk janë të lidhura), dhe për ta informuar për gjendjen e automjetit (sistemi i kontrollit të presionit të gomave, sinjaleve)....

KORIGJIMI


Të gjitha Renault kanë pajisje që i lejon korrigjimin e gabimeve në ngarje: Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS me EBV), asistenca për frenimin (EBA), kontrolli i rrugës (ESP), sistemi i kontrollit të rimorkimit (ASR), timona me variable

Mbrojtje


Çdo automjet ka një pajisje të lartë mbrojtëse. Struktura e shasisë thith goditjet duke ruajtur kabinën. Struktura më e madhe e kabinës është projektuar si një qelizë mbrojtëse për udhëtarët. Airbag-u për kokën dhe trupin garanton mbrojtjen e pasagjerëve në kabinë.

Sensibilizim


Gjatë vitit 2000, Renault ka nisur një operacion ndërkombëtar "siguri për të gjithë". Ai sjell së bashku dhe mobilizon prindërit, mësuesit dhe fëmijët rreth një qëllimi të thjeshtë: arsimim, senzibilizim dhe edukim të të rinjve për sigurinë në rrugë, në mënyrë që ata të mësojnë se si të sillen në trafikun rrugor.
Në fillim të vitit 2005, në 17 vende, "Siguria për të gjithë" ishte operacioni më i madh i promovimit të sigurisë në rrugë, i pa organizuar kurrë nga ndonjë fabrikues automjetesh.