SHERBIMET E SERVISIMIT

Aksidentet e trafikut mund t'u ndodhin edhe shoferëve të kujdesshëm , dhe kjo është arsyeja pse Renault dëshiron të ju informoj për procedurat e nevojshme dhe kurthet e mundshme që duhet shmangur .

Në qoftë se ndodh një aksident trafiku , të jeni vëmendshëm dhe të kujdesshëm mbi procedurat administrative , sidomos gjatë përmbushjes së raportit të incidentit .
Shkurtimisht mbi raportin e një aksidenti trafiku

Aksidentet e trafikut mund t'u ndodhin edhe shoferëve të kujdesshëm , dhe kjo është arsyeja pse Renault dëshiron të ju informoj për procedurat e nevojshme dhe kurthet e mundshme që duhet shmangur .

Në qoftë se ndodh një aksident trafiku , të jeni vëmendshëm dhe të kujdesshëm mbi procedurat administrative , sidomos gjatë përmbushjes së raportit të incidentit .
Shkurtimisht mbi raportin e një aksidenti trafiku

Për sigurinë tuaj , insistoni që automjeti juaj të riparohet në një servis të autorizuar të Renault . Vetëm atëherë automjeti juaj do të sillet në gjendjen siç ishte para aksidentit .

Ushtroni të drejtën tuaj për një riparime të besueshme dhe cilësorë të automjetit .
E drejta juaj për sigurinë

Për sigurinë tuaj , insistoni që automjeti juaj të riparohet në një servis të autorizuar të Renault . Vetëm atëherë automjeti juaj do të sillet në gjendjen siç ishte para aksidentit .

Ushtroni të drejtën tuaj për një riparime të besueshme dhe cilësorë të automjetit .
E drejta juaj për sigurinë