SHERBIMET E SERVISIMIT

Gjatë gjithë jetës së automjetit tuaj kudo ju shoqëron rrjeti Renault për shitje-servisim dhe ju ofron shërbim me cilësi të lartë :

 • Pranim dhe këshilla të përshtatura për ju

 • Këshilltarët tonë të shërbimit janë të gatshëm për t'ju dëgjuar dhe për të ju dhënë të gjitha shpjegimet që janë të nevojshme për përdorimin dhe mirëmbajtjen e duhur të automjetit tuaj .

   

  • Duke përdorur pjesë rezervë origjinale të Renault

  Duke përdorur pjesë të këmbimit origjinale Renault do të ju garantojnë cilësinë, dizajnin dhe sigurinë .

  Në këtë mënyrë ju ruani vlerën e kapitalit tuaj fillestar . Të zhvilluar që në mënyrë të suksesshme të kalojnë testet e pajtueshmërisë në laboratorët e Renault dhe qendrat për testim , ata , ndër të tjera , kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit .

 • Pranim dhe këshilla të përshtatura për ju
 • Këshilltarët tonë të shërbimit janë të gatshëm për t'ju dëgjuar dhe për të ju dhënë të gjitha shpjegimet që janë të nevojshme për përdorimin dhe mirëmbajtjen e duhur të automjetit tuaj . 
  • Duke përdorur pjesë rezervë origjinale të Renault
  Duke përdorur pjesë të këmbimit origjinale Renault do të ju garantojnë cilësinë, dizajnin dhe sigurinë .Në këtë mënyrë ju ruani vlerën e kapitalit tuaj fillestar . Të zhvilluar që në mënyrë të suksesshme të kalojnë testet e pajtueshmërisë në laboratorët e Renault dhe qendrat për testim , ata , ndër të tjera , kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit .

 • Garancioni njëvjecar i Renault për pjesët e këmbimit dhe punës

Për të gjitha procedurat e kryera në rrjetin Renault garancia njëvjecare e Renault për pjesët e këmbimit dhe punës është një pjesë thelbësore e garancisë Renault .

 

 • Aftësitë dhe ekspertiza e Renault

Teknikët tanë dinë automjetin tuaj në detaje më të vogël . Shkollohen rregullisht për të ruajtur hapin vazhdimisht me zhvillimin teknologjik të modeleve të reja .

 • Garancioni njëvjecar i Renault për pjesët e këmbimit dhe punës
Për të gjitha procedurat e kryera në rrjetin Renault garancia njëvjecare e Renault për pjesët e këmbimit dhe punës është një pjesë thelbësore e garancisë Renault . 
 • Aftësitë dhe ekspertiza e Renault
Teknikët tanë dinë automjetin tuaj në detaje më të vogël . Shkollohen rregullisht për të ruajtur hapin vazhdimisht me zhvillimin teknologjik të modeleve të reja .

 • Veglat dhe pajisjet e përshtatur posaçërisht për automjetin tuaj Renault .

 

 • Zgjidhje për ruajtjen e lëvizshmërisë përshtatur sipas nevojave tuaja .

  

 • Paketa gjithë përfshirëse të shërbimeve

Janë në dispozicion janë paketa gjithë përfshirëse të shërbimeve për procedura më të zakonshme ( servisime, ferrota , etj . ) . Të thjeshtë , të qartë dhe transparente , çmimet tona janë konkurruese dhe ju mundësojnë që të merrni vendime me besim të plotë .

 

Kur ju na besoni me automjetin tuaj , ju jeni të sigurt që ju do të merrni shërbim cilësor dhe ekspertizë të rrjetit tonë .

 

Siguria , besueshmëria dhe lëvizshmëria janë karakteristikat kryesore të shërbimeve të Renault.

 • Veglat dhe pajisjet e përshtatur posaçërisht për automjetin tuaj Renault .
 
 • Zgjidhje për ruajtjen e lëvizshmërisë përshtatur sipas nevojave tuaja .
  
 • Paketa gjithë përfshirëse të shërbimeve
Janë në dispozicion janë paketa gjithë përfshirëse të shërbimeve për procedura më të zakonshme ( servisime, ferrota , etj . ) . Të thjeshtë , të qartë dhe transparente , çmimet tona janë konkurruese dhe ju mundësojnë që të merrni vendime me besim të plotë .
 Kur ju na besoni me automjetin tuaj , ju jeni të sigurt që ju do të merrni shërbim cilësor dhe ekspertizë të rrjetit tonë . Siguria , besueshmëria dhe lëvizshmëria janë karakteristikat kryesore të shërbimeve të Renault.