SHERBIMET E SERVISIMIT

INSPEKTIMI SERVISIMIT RENAULT DHE SHERBIMI I RREGULLT I MIREMBAJTJES SE AUTOMJETIT
Për një ngarje të automjetit pa brenga dhe të sigurtë u besoni inspektimin e automjetit ekspertëve të rrjetit të shërbimit të autorizuar Renault!

Kur të shkoni në servisim

Për çdo automjet janë parashikuar mirëmbajtje të rregullta në intervale kohore të caktuara në varësi të karakteristikave teknike të automjetit. Ju lutemi që përmes librezës së servisimeve të njiheni për intervalet kohore në të cilat është e nevojshme të servisoni automjetin tuaj. Nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me programin e mirëmbajtjes së rregullt të automjetit tuaj, mos hezitoni të kontaktoni përfaqësuesin tuaj përfaqësues të Renault.

Headline

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte.

Pse automjeti juaj ka nevojë për të kryer mirëmbajtjen e rregullt në Renault?

Automjeti juaj është bashkëudhëtari juaj i përditshëm për në punën tuaj , kohë të lirë, në pushimet vjetore.
Me kalimin e kohës , pjesë të caktuara humbasin efektshmërinë e tyre , e cila mund të rezultojë në një mosfunksionim mekanik apo elektronik .

Mirëmbajtja e rregullt e automjetit është e nevojshme për të mbajtur cilësinë origjinale të automjetit tuaj në pikëpamjen e sigurisë , rehatisë dhe të performancës .


Ardhja në Renault për mirëmbajtjen e planifikuar të automjetit tuaj do të thotë :

- Të zgjidhni qetësinë dhe thjeshtësinë

Keni një garanci që servisimi i automjetit tuaj është bërë në përputhje me rekomandimet e prodhuesit në mënyrë që në udhëtimet tuaja të ardhëshme të shkoi krejtësisht i qetë .
Përdorni ekspertizën e teknikëve të cilët i janë nënshtruar trajnimit profesional për servisimin dhe riparimin e automjetit tuaj .
Keni një vit garanci Renault për pjesët e instaluara dhe punët e kryera nga rrjeti shërbimit Renault .
Renault ju ofron zgjidhje në varësi të kohëzgjatjes së procedurës për makinën tuaj në mënyrë që ju edhe atëherë të jeni të lëvizshëm.

- Mënyra më e mirë për të ruajtur vlerën e investimit tuaj fillestar

Jeni i sigurt se automjeti juaj do të riparohen me instalimin e pjesëve të këmbimit origjinale të Renault .
Libreza juaj e shërbimit është përditësuar "me vulë nga servisi " , i cili garanton për ruajtjen e kapitalit që përfaqëson automjetin tuaj . Në këtë mënyrë ju mund të rrisni vlerën e automjetit tuaj gjatë shitjes së saj .

Headline

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte.

Çfarë është shërbimi Renault për mirëmbajtjen e planifikuar ?

PIKAT KRYESORE TE INSPEKTIMIT GJATE SERVISIMIT TE RREGULLT NE RENAULT

Shërbimi Renault për mirëmbajtje të rregullt përfaqëson më tepër se vetëm ndryshimin e vajit , kjo është ndërhyrje profesionale .

Shërbimi Renault për mirëmbajtje të rregullt parashikon një inspektim të plotë të të gjithë komponentëve që kanë të bëjnë me sigurinë e automjetit tuaj , funksionimin e motorit tuaj dhe për elektronikën .

Mirëmbajtja e rregullt Renault kryhet nga teknik shumë të aftë të Renault , i cili shkollohet rregullisht në përputhje me zhvillimin teknologjik të automjeteve tona , dhe është i pajisur me mjete të veçanta për diagnostikimin dhe mirëmbajtjen e automjetit tuaj Renault .

Siguri se automjeti juaj është në duart e ekspertëve !

Ndërhyrjet sistematike :
Në çdo servisim, tekniku i Renault bën ndërrimin e vajit të motorit, rimbushjen e vajrava dhe inspektimin e njëzet pikave të kontrollit .

Procedura shtesë :
Këto procedura kryhen në varësi nga vjetërsia e automjetit dhe kilometrave të kaluara, përdorimit të saj si dhe stilit tuaj të ngarjes së automjetit . Ju lutem shikoni librezën e servisimit për t'u njohur me kërkesat e këtyre procedurave .

Procedurat kryesore shtesë që duhet të kryejnë në varësi të intervaleve kohore, të cilat janë të përcaktuara në librezën e servisimit për automjetin tuaj , janë si më poshtë :
Zëvendësimi i filtrit të ajrit /karburantit benzinë ​​dhe naftë / ajrit të kondicionuar
kandilat
vajit të frenave
vajit ftohës
rripat ...

Headline

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte.

A duhet të kontrolloj nivelin e vajit?

Gjatë mirëmbajtjes së rregullt në Renault , teknikët e Renault sistematikisht ndërrojnë vajin në motor tuaj .
Megjithatë, ne ju këshillojmë që në mes të dy servisimeve rregullisht të kontrolloni nivelin e vajit në motor tuaj . Niveli i vajit duhet të jetë në mes të nivelit maksimal dhe minimal të shënuar në shufrën matëse .
Nëse niveli i vajit është nën nivelin minimal , gjithsesi ju rekomandojmë që të shtoni vajin para se të uleni pas timonit .
Për përzgjedhjen e duhur të vajit që ju do të përdorni në motorin tuaj , ju këshillojmë të shqyrtoni informacionin në librezën tuaj të servisimit .

Headline

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte.

Çfarë ofron Renault gjatë mirëmbajtjes së rregullt?

Renault ofron një çmim paketë të mirëmbajtjes së rregullt që mbulojnë gamën e plotë të automjeteve tona .
Çmimet paketë Renault përfshijnë gjithçka që ju duhet : pjesët e këmbimit dhe të punës . Në këtë mënyrë , ju e dini se çfarë do të jetë kostoja e procedurave të mirëmbajtjes para se të lërni makinën tuaj në shërbimin tonë ,

Në dispozicionin tuaj është përfaqësuesi juaj I Renault i cili do t'ju ofroj informacion të mëtejshëm mbi paketën e çmimeve , dhe ju të caktoni një termin që ju përshtatet për ardhjen në servisim.
Së fundi , përfitoni nga veprimet tonë më të mira në këtë kohë
Mirëmbajtja e rregullt Renault është jetike për automjetin tuaj dhe për këtë arsye drejtohuni individëve të kualifikuar për servisimin e saj .

Headline

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte.