SHERBIMET E SERVISIMIT

Ekspertiza rrjetit Renault
SHËRBIMI RENAULT
Ekipet profesionale janë të specializuar për procedurat komplekse mekanike dhe elektronike dhe të trajnuar për instalimin e pajisjeve shtesë dhe punimeve në karroceri .
Rrjeti më i mirë për mirëmbajtje dhe riparime në Serbi është në shërbimin tuaj .
PERPARESITE E RENAULT

Dorëzojë automjetin në duart e ekspertëve Renault -së dhe siguroni vetes tuaj :

- ekspertizën e ekipeve tona,
- garancinë e prodhuesit për pjesë e këmbimit të instaluar dhe instalimin , si dhe të gjitha shërbimet,
- garantimi i instalimit të pjesëve të këmbimit origjinale Renault.