SHERBIMET E SERVISIMIT


Punëtoritë për karrocerinë Renault ofrojnë një shumëllojshmëri zgjedhjesh të shërbimeve . Duke përdorur pajisje homolog , mjete të posaçme , metoda të riparimit dhe instalimin e pjesëve të këmbimit origjinale garantojnë riparime me cilësi të lartë .

Cilësia e shërbimit dhe riparimeve Renault kur është fjala për karrocerinë do të thotë :

Dhënja ndihmës :

Këshilltarët për shërbime të Renault në mënyrë profesionale marrin automjetin tuaj dhe ju ndihmojnë në kryerjen e procedurave me kompanitë e sigurimeve dhe vlerësuesit e tyre .
Ekspertë të trajnuar posaçërisht për të kontrolluar cilësinë e punimeve . Gjatë dorëzimit të automjetit këshilltarët e shërbimit ju shpjegojnë në detaje pajtueshmërinë e llogarisë me shërbimet e kryera .


Punëtoritë për karrocerinë Renault ofrojnë një shumëllojshmëri zgjedhjesh të shërbimeve . Duke përdorur pajisje homolog , mjete të posaçme , metoda të riparimit dhe instalimin e pjesëve të këmbimit origjinale garantojnë riparime me cilësi të lartë .

Cilësia e shërbimit dhe riparimeve Renault kur është fjala për karrocerinë do të thotë :

Dhënja ndihmës :

Këshilltarët për shërbime të Renault në mënyrë profesionale marrin automjetin tuaj dhe ju ndihmojnë në kryerjen e procedurave me kompanitë e sigurimeve dhe vlerësuesit e tyre .
Ekspertë të trajnuar posaçërisht për të kontrolluar cilësinë e punimeve . Gjatë dorëzimit të automjetit këshilltarët e shërbimit ju shpjegojnë në detaje pajtueshmërinë e llogarisë me shërbimet e kryera .


Instalimi i pjesëve të këmbimit :
Me instalimin e pjesëve të këmbimit origjinale në rrjetin Renault siguroni cilësi origjinale , qëndrueshmëri, estetikë dhe siguri .

Njohuritë dhe përvojat e Renault :
Ekspertët e rrjetit I përmbahen metodave të riparimit Renault dhe vazhdimisht përmirësohen në modelet e reja të automjeteve . Të gjithë punët e kryera kontrollohet nga ekspertë të trajnuar posaçërisht .


Instalimi i pjesëve të këmbimit :
Me instalimin e pjesëve të këmbimit origjinale në rrjetin Renault siguroni cilësi origjinale , qëndrueshmëri, estetikë dhe siguri .

Njohuritë dhe përvojat e Renault :
Ekspertët e rrjetit I përmbahen metodave të riparimit Renault dhe vazhdimisht përmirësohen në modelet e reja të automjeteve . Të gjithë punët e kryera kontrollohet nga ekspertë të trajnuar posaçërisht .