SHERBIMET E SERVISIMIT

Shërbimet Renault: 100% makanika Renault!

PrintSend to a friend

Makinat tona marrin më shumë në qëndrueshmëri, besueshmëri dhe siguri për shkak të cilësisë së pjesëve origjinale dhe përdorimet e tyre.

Gjatë gjithë jetës së përdorimit, makinën tuaj e riparojnë ekspertët e rrjetit të shërbimit tonë, sipas udhëzimeve të prodhuesit të cilat janë të përshkruara në mënyrë specifike për çdo model.

Në punën tonë përfshihen:

Mekanikë të trajnuar

Pajisje diagnostikuese dhe mjetet cilësore

Pjesët e këmbimit makanike origjinale Renault : Të reja dhe të rinovuar fabrikisht

Shërbimet Renault: pjesë këmbimi, të nevojshme për të riparuar makinën tuaj, u dorëzohen servisit tuaj të autorizuar brenda 24 orëve.