SHERBIMET E SERVISIMIT


Makinat tona marrin më shumë në qëndrueshmëri, besueshmëri dhe siguri për shkak të cilësisë së pjesëve origjinale dhe përdorimet e tyre.

Gjatë gjithë jetës së përdorimit, makinën tuaj e riparojnë ekspertët e rrjetit të shërbimit tonë, sipas udhëzimeve të prodhuesit të cilat janë të përshkruara në mënyrë specifike për çdo model.


Makinat tona marrin më shumë në qëndrueshmëri, besueshmëri dhe siguri për shkak të cilësisë së pjesëve origjinale dhe përdorimet e tyre.

Gjatë gjithë jetës së përdorimit, makinën tuaj e riparojnë ekspertët e rrjetit të shërbimit tonë, sipas udhëzimeve të prodhuesit të cilat janë të përshkruara në mënyrë specifike për çdo model.


Në punën tonë përfshihen:

Mekanikë të trajnuar

Pajisje diagnostikuese dhe mjetet cilësore

Pjesët e këmbimit makanike origjinale Renault : Të reja dhe të rinovuar fabrikisht

Shërbimet Renault: pjesë këmbimi, të nevojshme për të riparuar makinën tuaj, u dorëzohen servisit tuaj të autorizuar brenda 24 orëve.


Në punën tonë përfshihen:

Mekanikë të trajnuar

Pajisje diagnostikuese dhe mjetet cilësore

Pjesët e këmbimit makanike origjinale Renault : Të reja dhe të rinovuar fabrikisht

Shërbimet Renault: pjesë këmbimi, të nevojshme për të riparuar makinën tuaj, u dorëzohen servisit tuaj të autorizuar brenda 24 orëve.