SHERBIMET E SERVISIMIT

Shitje me shumicë

MIRESEVINI!


Një nga strategjitë e biznesit Renault është se përmes servisuesve të specializuar dhe autorizuar nga rrjeti i saj zhvillon sistemin e shitjes me shumicë, duke u mbështetur kryesisht në potencialin e ofruar nga marka unike Motrio si dhe një gamë të plotë të pjesëve të këmbimit origjinale Renault. Më shumë informacion për të markën Motrio mund të gjendet këtu dhe në www.motrio.com .

MIRESEVINI!
Një nga strategjitë e biznesit Renault është se përmes servisuesve të specializuar dhe autorizuar nga rrjeti i saj zhvillon sistemin e shitjes me shumicë, duke u mbështetur kryesisht në potencialin e ofruar nga marka unike Motrio si dhe një gamë të plotë të pjesëve të këmbimit origjinale Renault. Më shumë informacion për të markën Motrio mund të gjendet këtu dhe në www.motrio.com .