Renault MEGANE R.S. : përmasat e tij

Gjatësia, lartësia, gjerësia... Zbuloni të gjitha përmasat në hollësi të Renault MEGANE R.S.
Përmasat në (mm)
Gjatësia totale4372
Distanca e akseve2669
Varja në pjesën para916
Varja në pjesën prapa786
Gjerësia për bërryla para1418
Gjerësia për bërryla pas1420
Gjerësia në pjesën e brendshme ndërmjet harqeve të rrotave1111
Përmasat në (mm)
Distanca e rrotave para1615
Distanca e rrotave pas1596
Gjerësia totale pa pasqyra të dyerve1874
Largësia nga toka101
A jeni të gatshëm ta bëni një xhiro me Renault MEGANE R.S. e Ri?
Përmasat e tij janë të përshtatshme për ju?