MOTORËT HIBRID

GAMA 100% HIBRIDE

RENAULT AUSTRAL E-TECH HIBRID      
TRANSMETUESI I FUQISË I HIBRIDIT TË PLOTË E-TECH
Deri në 40% kursim karburanti me transmetuesin e fuqisë të hibridit të plotë E-Tech. Në qytet, vozitni deri në 80% të kohës në mënyrën e vozitjes elektrike. Bateria ri-karikohet gjatë ngadalësimit dhe frenimit, dhe nuk ka nevojë të futet në prizë.
Transmetues fuqie i avancuar i hibridit të butë


Sistemi i ri elektrik 48 V i lidhur me motorin me benzinë ndihmon në përmirësimin e momentit rrotullues të disponueshëm gjatë fazave të ndezjes dhe përshpejtimit, dhe kështu sigurohet një ndjesi më e mirë, kënaqësi më e madhe gjatë vozitjes dhe konsum ditorë më i ulët të karburantit *.

* Deri në 20% kursim të karburanti me hibridin e butë të avancuar 48 V


Transmetues fuqie i avancuar i Hibridit të butë
Niveli i parë i hibridizimit, sistemi elektrik 12V ndihmon motorin me benzinë gjatë fazave të përshpejtimit të ofrojë një përvojë më fleksibile dhe dinamike të vozitjes duke kufizuar konsumin tuaj të karburantit.

KRAHASONI TRANSMETUESIT E FUQISË


Ju mund të zgjidhni nga një gamë e tërë e transmetueseve të fuqisë 100% hibrid : Hibridi i plotë E-Tech një nga motorët më efiçient në kategorinë e tij, hibrid i butë i avancuar dhe hibrid i butë
Hibridi i plotë E-Tech me 160 dhe 200 kfhibrid i butë i avancuar me 130 kf 
hibrid i butë me 140 dhe 160 kf 
Teknologjia            1 bateri
   +2 motor elektrik
   +1  motor me djegie të brendshme         
   1 x 48 V bateri
   +1 motor me djegie të brendshme  
   1 x 12 V bateri
   +1 motor me djegie të brendshme  
 
konsumi i zvogëluar i karburantit               
   deri në 40%    deri në 10%  deri në  8%
Konsumi              4.6 - 5.2L/100 km    5.2L/100 km         6.1 - 6.8L/100 km     
Emetimet CO 2   
   104 - 177g/km
   109 - 177g/km
   118g/km   138 - 154g/km 
   140 - 154g/km
Klasifikimi Crit'Air1   1   1     
rikuperim i energjisë nëpërmjet ngadalësimit dhe frenimitpo     po     po
rritja e rikuperimit të energjisëpo     jo     jo
asistencë elektrike për motorin me djegiepo    po     po
vozitje elektrike në qytetup to 80% of trips with energy recovery     jo    jo

HIBRID I PLOTË E-TECH

hybrid at its best - powertrains - Renault Austral E-Tech full hybrid
Më e mira e hibridit
 • gjenerata e re e transmetueseve të fuqisë hibrid të plotë E-Tech
 • deri në 80%* vozitje në qytet me tërheqje elektrike
 • konsum i karburantit i zvogëluar deri 40%**
 • emetimet e zvogëluara të CO2 
 • përshpejtime të shpejta dhe dinamike
 
 *varësisht gjendjes së baterisë dhe mënyrës së vozitjes / burim i brendshëm i Renault / 2022
** për një transmetues fuqie të hibridit të plotë E-Tech krahasuar me një transmetues fuqie të hibridit të butë auto, sipas protokollit të WLTC City / burimi UTAC & IDIADA / Shtator 2022  
TEKNOLOGJITË
Transmetuesi i fuqisë i hibridit të plotë E-Tech në Renault Austral përbëhet nga një motor i ri 3 cilindrash, 1.2 litërsh me benzinë dhe turbo-induksion kombinuar me një motor elektrik të ri, një bateri litium-jon dhe ndërruesit inteligjent me disa mënyra të punës.     
FUNKSIONET KRYESORE
Shijoni një nisje të shpejtë nga vendi me të plotë vozitje elektrike automatike. Frenimi ri-gjenerues karikon baterinë automatikisht deri sa ju vozitni. Mund të rikuperoni edhe më shumë energji përmes 4 mënyrave të rigjenerimit.      

HIBRID I BUTË I AVANCUAR

consumption - powertrains - Renault Austral E-Tech full hybrid
Optmizo konsumin tuaj
 • bateri 48 V
 • më i miri në kategori për CO2 emetime dhe konsum të karburantit
 • 130 kf me asistencë në nisje
 • kostoja mesatare e mirëmbajtjes e shkëlqyeshme
TEKNOLOGJIA
Duke ofruar 130 kf fuqi të performancës së lartë, kjo teknologji përbëhet nga një sistem i çiftëzuar me një bateri litium-jon 48 V që gjeneron energji deri sa ju ngadalësoni.     
FUNKSIONET KRYESORE
Motori hibrid i butë siguron performancën më të mirë të energjisë dhe emetimeve të CO2. Sistemi elektrik ndihmon motorin gjatë fazave të konsumit të lartë gjatë nisjes apo përshpejtimit.     

HIBRID I BUTË

mild hybrid generation - powertrains - Renault Austral E-Tech full hybrid
Gjenerata e re e hibridit të butë
 •  Bateri 12 V
 • 140 apo 160 kf me asistencë gjatë nisjes
 • Motor 1.3 l Turbo me benzine
TEKNOLOGJITË
Motori me benzinë 1.3 l Turbo me injeksion të drejtpërdrejtë është i pajisur me një filtër grimcash dhe një sistem hibrid të butë 12 volt. Duke ofruar 140 kf (ose 160 kf), kjo teknologji përbëhet nga një sistem i nisjes alternativ i çiftëzar me një bateri litium-jon që gjeneron energji deri sa ju ngadalësoni.     
FUNKSIONET KRYESORE
Zvogëlon ndikimet e konsumit gjatë fazës së nisjes apo të përshpejtimit. Ju mund të reduktoni konsumin e karburantit dhe CO 2 emetimet, duke shijuar rinisje më të buta dhe komoditet më të madh gjatë vozitjes.